ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.01.99 N 24/1-191-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць,
начальникам Київської спецiалiзованої, Бориспiльської, Севастопольської митниць


Щодо порядку декларування товарiв, якi пiдлягають експортному контролю i експортуються пiдприємствами спецекспортерами

     На запити митниць стосовно порядку декларування товарiв, якi пiдлягають експортному контролю i експортуються пiдприємствами - спецекспортерами повiдомляємо наступне: при експортi товару, який пiдлягає експортному контролю до гр.2 ВМД слiд заносити експортера - сторону зовнiшньоекономiчного контракту, якого зазначено в графi 5 дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України. 

Заступник Голови Служби I.Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.