ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

07.07.94 р. N 11/1-3044

 

Начальникам митниць


     Останнiм часом почастiшали випадки надходження до ДМК України з внутрiшнiх митниць iнформацiї про те, що в деяких країнах, зокрема, в Бельгiї, Грецiї, Iспанiї та Iталiї при купiвлi громадянами автотранспортних засобiв (надалi ТЗ) особистого користування оригiнали технiчних паспортiв вилучаються, замiсть яких видаються їх ксерокопiї. В подальшому це створює додатковi труднощi при митному оформленнi таких ТЗ в Українi та їх реєстрацiї в органах ДАI.

     В зв'язку з вищевикладеним повiдомляємо, що у разi наявностi оригiналiв iнших необхiдних документiв щодо обставин придбання громадянами за межами України ТЗ i їх перемiщення через кордон України (договору купiвлi-продажу ТЗ, чека або рахунку-формуляра, митної декларацiї, страховки, вiдмiтки про зняття ТЗ з облiку в полiцiї в країнi придбання), якi не визивають нiяких сумнiвiв, здiйснювати митне оформлення таких ТЗ без наявностi оригiналiв техпаспортiв i видавати їх власникам посвiдчення на право реєстрацiї цих ТЗ в органах ДАI.

Голова Комiтету А.Колос
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.