ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.08.98 11/4-8578

 

Начальнику Київської регiональної митницi


"Щодо оформлення товарiв, якi були внесенi в статусний фонд пiдприємства"

     Стосовно запитiв щодо оформлення товарiв: якi були ввезенi в Україну i оформленi у митному вiдношеннi як внесок в статутний фонд пiдприємства, пiсля того як це пiдприємство лiквiдується, а товари залишаються у власностi нерезидента, повiдомлємо наступне:

     1. Митне оформлення таких товарiв проводиться за окремим дозволом Держмитслужби, що може бути наданий на пiдставi наступних документiв:

     вантажна митна декларацiя на ввезення цих товарiв,

     протокол зборiв засновникiв пiдприємства про його лiквiдацiю,

     довiдка органу реєстрацiї(державної адмiнiстрацiї областi, мiста, району) про лiквiдацiю пiдприємства,

     зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) мiж власником нерезидентом i покупцем(набувачем) - резидентом України,

     iншi наявнi документи.

     2. При митному оформленнi вiдповiдно до митного режиму iмпорт у гр.40 ВМД зазначається та ВМД за якої товар було оформлено в якостi iнвестицiї.

     3. При вивезенi такого товару заповнюється ВМД на експорт iз зазначенням в гр.40 ВМД, за якою товар було iмпортовано в Україну.

Заступник Голови Служби I.Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.