ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.06.2000 р. N 20/2-2008-ЕП

 

Начальникам митниць
Начальникам Вiддiлень та Служб по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил


Щодо проведення попереднiх оцiнок

     У зв'язку з виникненням останнiм часом великої кiлькостi проблем, якi стали наслiдком необ'єктивної чи некомпетентної попередньої оцiнки вилучених у зв'язку з заведенням справ про порушення митних правил предметiв, що є безпосереднiми об'єктами правопорушення, у вiдношеннi яких вирiшується питання конфiскацiї, з метою зменшення розбiжностей мiж попередньою та остаточною оцiнками забороняю проведення попередньої оцiнки без висновкiв експертiв.

     Посадовою особою митного органу, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, експертом може бути призначено особу, як працюючу в спецiальних експертних установах професiйним експертом, так i ту, до кола службових обов'язкiв якої не входить проведення експертиз.

     В разi вiдсутностi спецiалiста, що може бути призначений експертом, в митницi або найближчiй митнiй лабораторiї, висновок щодо вартостi предметiв повинен зробити залучений митницею експерт, що володiє необхiдними спецiальними знаннями.

В.о. Голови Служби О.Б.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.