ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.02.99 N 15/1-416-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     Митне оформлення вантажiв, на якi розповсюджується пiльговий режим митного оподаткування на пiдставi окремих розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв та постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо надання такого преференцiйного режиму суб'єкту ЗЕД, здiйснювати з застосуванням преференцiї по сплатi митного платежу - "69".

     При цьому. в гр.44 ВМД повиннi бути зазначенi номер та дата пiдписання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України чи розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України, на пiдставi якого застосовується преференцiя "69".

     Лист Держмитслужби з повiдомленням про набрання чинностi такою постановою чи розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України є пiдставою для застосування преференцiї "69".

     При щомiсячному звiтуваннi надавати iнформацiю щодо перелiку законодавчих актiв, на пiдставi яких був застосований код преференцiї "69".

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.