ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.08.2000 р. N 09/09-2793-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     Для керiвництва в роботi надсилаємо Постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2000 року N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв".

Додаток: 39 арк.

Начальник Управлiння органiзацiї митного контролю Ю.М.Дьомiн
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.