ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

31.08.2000 р. N 10/3-3197-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про доведення наказiв Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 11.08.2000 N 139 та вiд 27.08.2000 N 160

     Для використання в роботi з митного оформлення вантажiв надсилаємо накази Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 11.08.2000 N 139 (реєстрацiя в Мiн'юстi 15.08.2000 за N510/4731) "Про затвердження Порядку вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 2000 року N1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна" та вiд 27.08.2000 N 160 "Про затвердження Перелiку товарних бiрж".

     При здiйсненнi митного оформлення експорту зерна просимо звертати особливу увагу на виконання вимог пп 1.4 та 1.5 згаданого Порядку та на вiдповiднiсть форми Посвiдчення про реєстрацiю, яка наведена в додатку 1 до зазначеного Порядку.

Додаток: на 13 арк.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.