ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

вх. N 10-05/23 вiд 06.09.2000р.

 

Начальнику Київської регiональної митницi
Симонову О.I
Начальника ТВВ-2
Колєйнiкова Ю.О.
Начальникам оперативних пiдроздiлiв КРМ


Iнформацiйний лист

     Повiдомляємо, що в ТВВ-2 Київської регiональної митницi (м.Київ, вул. Довбуша, 22; Адмiнiстративнi примiщення зони митного контролю) функцiонує головний спецiалiст вiддiлу екологiчного контролю Державного управлiння екологiчної безпеки в м.Київi та спiвробiтники Прикордонної державної iнспекцiї з карантину рослин по м. Києву.

     Просимо довести iнформацiю до суб'єктiв ЗЕД та начальникiв оперативних пiдроздiлiв КРМ

Начальник вiддiлу Колєйнiков Ю.О.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.