КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 вересня 2000 р. N 1433


Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 1999 р. N 2327 та внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2000 р. N 574

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 1999 р. N 2327 "Про наукову та освiтню дiяльнiсть у галузi охорони навколишнього природного середовища" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 51, ст. 2536).

     2. В абзацi другому постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2000 р. N 574 "Про призначення компетентного органу та видiленого центру для виконання цiлей Базельської конвенцiї про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх видаленням" слова "створюваний ним Iнститут екологiї" замiнити словами "Український науково-дослiдний iнститут екологiчних проблем, що належить до сфери його управлiння".

Прем'єр-мiнiстр України В. ЮЩЕНКО

Iнд. 33

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.