ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

03.09.92 р. N У-01/16

 

Начальникам митниць
УДАI МВС України


Про порядок митного оформлення транспортних засобiв суб'єктiв господарської дiяльностi

     При оформленнi вантажних митних декларацiй на ввезення транспортних засобiв /легковi, вантажнi автомобiлi, автобуси, мiкроавтобуси, причепи/ та номерних вузлiв i агрегатiв /двигуни, шасi, кузова/, якi пiдлягають реєстрацiї в органах ДАI МВС України, необхiдно в графi 31 ВМД вказувати тип, марку транспортного засобу, номери кузова, шасi, двигуна.

     При ввезеннi двох i бiльше транспортних засобiв i при неможливостi вмiстити в гр. 31 ВМД всi необхiднi данi, потрiбно в гр.31 роботи вiдмiтку "див. зворотну сторону" i на зворотнiй сторонi ВМД вносити необхiдну iнформацiю, завiрену спiвробiтником митницi, який проводить митне оформлення даного вантажу. При цьому необхiдно звiряти данi, що декларуються: тип, марка, номер двигуна, кузова, шасi, причепа з фактично наявними.

     В разi реєстрацiї партiї ввезених транспортних засобiв в декiлькох органах ДАI МВС України, копiї вищезазначених ВМД дiйснi тiльки за умови їх завiрення митною установою, в якiй проводилось митне оформлення.

     Iнформуйте декларантiв-посередникiв, якi працюють в зонi дiяльностi вашої митницi, про введення вищеназваного порядку.

Начальник Управлiння органiзацiї митного контролю О.Петров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.