ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.02.99 р. N 10/1-466-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


До п. 3 листа Держмитслужби вiд 27.05.98 N 11/1-5298

     Зважаючи на звернення суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо труднощiв, що виникають при передачi пiдтвердження, передбаченого п. 3 листа Держмитслужби вiд 27.05.98 N 11/1-5298, та збиткiв якi наносяться суб'єктам через затримки митного оформлення вантажiв повiдомляємо, що пiдтвердження про наявнiсть в зонi дiяльностi митницi лiцензiйних складiв, що мають обладнання для вiдповiдних умов зберiгання конкретної партiї вантажу, яке надається митницями призначення до прикордонних митниць "можуть передаватись факсом (з вiдповiдною реєстрацiєю) або засобами електронного зв'язку з використанням засобiв зв'язку митниць".

     Вiдмова у передачi таких пiдтверджень засобами зв'язку митниць призначення до прикордонних митниць являється безпiдставною.

Заступник Голови Служби I.СОБОЛЬ
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.