ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

12.09.95 N 11/18-3893

 

Начальникам територiальних митних управлiнь
Начальникам митниць


     Повiдомляємо, що постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України" вiд 31.05.94 р. N 341 з 1 серпня 1994 р. введено заборону на ввезення в Україну для постiйного використання механiчних транспортних засобiв, якi на момент ввезення були виготовленi 10 i бiльше рокiв тому.

     У вiдповiдностi до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.12.93р. N 1094, механiчнi транспортнi засоби - транспортнi засоби, якi приводяться в рух за допомогою двигуна.

     Таким чином, дiя постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України" вiд 31.05.94 р. N 341 на причепи, напiвпричепи не поширюється.

Заступник голови Комiтету Ю.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.