ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 03.07.97 р. N 11/6-6275

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Стосовно окремих випадкiв митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України

     У зв'язку з численними запитами, якi надходять на адресу Держмитслужби з митниць повiдомляємо, що не потребують обладнання пристроєм для нейтралiзацiї ядучих фракцiй вихлопних газiв (каталiзатором) транспортнi засоби (код ТН ЗЕД 8703), якi ввозяться громадянами на митну територiю України у разi :

  • переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну;

  • тимчасового ввезення пiд зобов'язання про зворотне вивезення за межi України;

  • якщо транспортнi засоби входять до складу спадщини (ст. 57 Митного кодексу України), вiдкритої за митним кордоном України на користь резидента, в разi пiдтвердження її складу органами, що вчиняють нотарiальнi дiї у країнi її вiдкриття. Зазначене пiдтвердження пiдлягає легалiзацiї у консульських установах України, що дiють у вiдповiднiй країнi.

     Також iнформуємо, що митне оформлення транспортних засобiв з двигуном внутрiшнього згорання (дизельнi та напiвдизельнi двигуни, що працюють на пальному з низьким цетановим числом), не обладнаних каталiзатором при ввезеннi їх громадянами на митну територiю України для постiйного користування, крiм вищезазначених випадкiв, можливе лише за умови надання митницi, яка проводить митне оформлення транспортного засобу, експертного заключення про те, що даний транспортний засiб не обладнується каталiзатором.

Заступник Голови служби Ю. Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.