МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ УКРАЇНИ,
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 22 вересня 2000 року N 144/224


Про визнання таким, що втратив чиннiсть, Порядку реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 грудня 2000 р. за N 932/5153


     Вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї" наказуємо:

     1. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Порядок реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання, затверджений наказом Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 18 сiчня 2000 року N 15/7, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 16 березня 2000 року за N 171/4392.

     2. Начальнику Управлiння регулювання безпеки радiацiйних технологiй та пристроїв Департаменту ядерного регулювання Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України Голубєву В. С. у п'ятиденний термiн пiсля пiдписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Департаменту ядерного регулювання Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України у 20-денний термiн пiсля державної реєстрацiї цього наказу забезпечити його тиражування та розсилку до Державної митної служби України, Державної служби експортного контролю, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, облдержадмiнiстрацiй.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв Смишляєва О.Є.

Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв України I.О. Заєць
Мiнiстр охорони здоров'я України В.Ф. Москаленко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.