Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 433 від 26.06.2001

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

17 сiчня 2001 р. N 19


Про внесення змiн до Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на тютюновi вироби", згiдно з яким здiйснено деталiзацiю товарiв у субпозицiї 2402 20 Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв,

     НАКАЗУЮ:

     1. Унести змiни до Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi згiдно з додатком.

     2. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) унести вiдповiднi змiни до електронної версiї ТН ЗЕД та програмного забезпечення, що використовується при митному оформленнi товарiв.

     3. Управлiнню аналiзу, прогнозування та зв'язкiв з громадськiстю (Козик Л.Г.) забезпечити публiкацiю цього наказу в засобах масової iнформацiї.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дьомiна Ю.М.

Голова Служби Ю.Соловков

 

Додаток
до наказу Держмитслужби України
17.01.2001 N 19

Змiни до Товарної номенклатури зовнiшньекономiчної дiяльностi

     У групi 24 "Тютюн i промисловi замiнники тютюну" за ТН ЗЕД замiнити цифри й слова

"2402 20 000 - Сигарети з тютюну (цигарки) 1000 шт."

     цифрами й словами

"2402 20 00 - Сигарети з тютюну (цигарки) 1000 шт.
2402 20 001 - - Сигарети без фiльтру з тютюну (цигарки) 1000 шт.
2402 20 002 - - Сигарети з фiльтром з тютюну (цигарки) 1000 шт."

 

Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї Рамусь I.П.
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.