КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
I НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 квiтня 1994 р. N 207


Про порядок клiрингових розрахункiв

     З метою забезпечення потреб країни у критичному iмпортi, запобiгання неконтрольованому зростанню зовнiшнього державного боргу Кабiнет Мiнiстрiв України i Нацiональний банк України ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

     1. Установити, що клiринговi розрахунки передбачаються, як виняток, мiжурядовими угодами про торговельно-економiчне спiвробiтництво з країнами iз замкненими i частково конвертованими валютами за визначеними в угодах перелiками товарiв (робiт i послуг).

     Проекти мiжурядових угод про торговельно-економiчне спiвробiтництво, що передбачають клiринговi розрахунки, та платiжних угод клiрингового типу готуються Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв, Мiнiстерством економiки разом з iншими заiнтересованими мiнiстерствами i вiдомствами i погоджуються i Мiнiстерством фiнансiв, Нацiональним банком i банком, що буде вести клiринговi рахунки.

     Укладення мiнiстерствами i вiдомствами вiд свого iменi угод, якi передбачають клiринговi розрахунки, не допускається.

     2. Порядок клiрингових розрахункiв визначається окремими мiжурядовими платiжними угодами клiрингового типу, що укладаються на пiдставi угод про торговельно-економiчне спiвробiтництво.

     У платiжних угодах клiрингового типу в обов'язковому порядку зазначається:

     система клiрингових рахункiв;

     перелiк товарiв (робiт i послуг) та обсяг клiрингу;

     валюта клiрингу i валютнi застереження;

     порядок надання i обсяг технiчного кредиту за клiрингом;

     порядок поточного i остаточного вирiвнювання сальдо за клiрингом.

     3. Клiринговi рахунки вiдкриваються у Державному експортно-iмпортному банку України або спецiально уповноваженому Урядом України комерцiйному банку.

     На пiдставi мiжурядових платiжних угод клiрингового типу уповноважений Урядом України банк укладає з уповноваженим iноземним банком вiдповiдну угоду.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-мiнiстра України Ю. ЗВЯГIЛЬСЬКИЙ
Голова Правлiння Нацiонального банку України В. ЮЩЕНКО

Iнд. 38

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.