ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДОРУЧЕННЯ
м.Київ

26 березня 2001 р. N 36


Про проведення огляду кузовiв автомобiлiв та автомобiлiв у некомплектному станi

     З метою виконання листа Держмитслужби України вiд 01.03.2001р. N 1/21-1003-ЕП "Щодо класифiкацiї автомобiлiв у некомплектному станi" та вжити мiр по здiйсненню ефективностi огляду та митному оформленню кузовiв автомобiлiв, що ввезенi на митну територiю України громадянами,

     ДОРУЧАЮ:

     1. Проводити огляд кузовiв автомобiлiв тiльки спiльною робочою групою вiддiлу по оформленню транспортних засобiв. До складу групи залучити представникiв вiддiлу БК та ПМП i Д, iнспектора по визначенню митної вартостi ТЗ та оперативного iнспектора ВОТЗ.

     2. За результатами огляду складати Акт огляду встановленої форми, в якому зазначити данi, що виявленi в процесi огляду, та надавати спiльний висновок про можливiсть проведення митного оформлення кузова. Висновок погоджується з начальником вiддiлу.

     3. Головним iнспектором вiддiлу, пiсля проведення огляду кузова, призначати iнспектора цього вiддiлу для проведення митного оформлення кузова. Данi iнспектора вiдображати на Актi огляду.

     4. Начальнику ВОТЗ Халаю В.В. щотижня у письмовiй формi надавати менi узагальнену iнформацiю, стосовно проведення митного оформлення кулонiв.

     5. Контроль за виконанням цього доручення покладаю на начальника вiддiлу по оформленню транспортних засобiв Халая В.В.

Заступник начальника митницi I.М.Окушко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.