ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.05.2001р. N 1/09-2641-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     В зв'язку iз змiнами у законодавствi та необхiднiстю оптимiзацiї нормативної бази Держмитслужби у травнi 2001 року проведено аналiз дiючих нормативних документiв з питань митного оформлення транспортних засобiв.

     З урахуванням викладеного, вважати такими, що втратили чиннiсть телетайпограма Держмиткому вiд 04.04.96 N 132 та листи Держмиткому й Держмитслужби:

     вiд 05.08.93 N 05/1027

     вiд 05.12.95 N 11/18-5372

     вiд 05.02.96 N 11/18-675

     вiд 30.10.96 N 11/2-8102

     вiд 06.07.98 N 09/1-1455-ЕП

     вiд 02.08.99 N 09/1096

     вiд 21.09.98 N 19/1-2202-ЕП

     вiд 11.11.98 N 09/1-2711-ЕП

     вiд 04.05.99 N 09/1-1305-ЕП

     Звертаємо увагу на необхiднiсть проведення аналогiчної роботи в кожному митному органi в частинi приведення власних розпоряджень, доручень та наказiв у вiдповiднiсть iз законодавчими актами та нормативними актами Держмитслужби.

В.о. Голови Служби О.Б.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.