ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Київ

22 травня 2001р. N 431


Про внесення змiн до наказу КРМ N 477 вiд 20.07.99р.

     У зв'язку зi змiною структури та назви Держуправлiння екологiчної безпеки у М.Києвi на Держуправлiння екологiї та природних ресурсiв у м.Києвi,

     НАКАЗУЮ:

     1. Внести змiни до "Технологiчної схеми взаємодiї Київської регiональної митницi та Сектора екологiчного контролю на кордонi Держуправлiння екологiчної безпеки в м.Києвi", а саме;

     - Назву Держуправлiння екологiчної безпеки у М.Києвi замiнити по тексту на Держуправлiння екологiї та природних ресурсiв у М.Києвi.

     - Назву Сектора екологiчного контролю на кордонi Держуправлiння екологiчної безпеки у м.Києвi замiнити по тексту на Вiддiл екологiчного контролю на митному кордонi Держуправлiння екологiї та природних ресурсiв у м.Києвi.

     - Внести змiни до Додатку N2 "Технологiчної схеми взаємодiї Київської регiональної митницi та Сектора екологiчного контролю на кордонi Держуправлiння екологiчної безпеки у м. Києвi" (додається).

     2. Начальнику загального вiддiла довести вимоги наказу до оперативних пiдроздiлiв митницi та суб'єктiв ЗЕД.

     3. Контроль за виконанням наказу покладаю на начальникiв оперативних пiдроздiлiв.

     4. Загальний контроль залишаю за собою.

     Додаток на 2 арк.

Начальник митницi О.I.Симонов

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Начальник Державного управлiння екологiї та, природних ресурсiв в м.Києвi
М.М. Мовчан
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Начальник Київської регiональної митницi
О.I.Симонов

Доповнення N 2
до Технологiчної схеми взаємодiї Київської регiональної митницi та сектора екологiчного контролю на кордонi Держуправлiння екологiчної безпеки в м.Києвi вiд 02.07.99

     У зв'язку зi змiною структури та назви Держуправлiння екологiчної безпеки в м. Києвi на Держуправлiння екологiї та природних ресурсiв в м.Києвi, внести до Технологiчної схеми такi змiни:

     1. Назву Держуправлiння екологiчної безпеки в м. Києвi замiнити по тексту на Держуправлiння екологiї та природних ресурсiв в м. Києвi.

     2. Назву сектора екологiчного контролю на кордонi Держуправлiння екологiчної безпеки в м. Києвi замiнити по тексту на вiддiл екологiчного контролю на митному кордонi Держуправлiння екологiї та природних ресурсiв в м. Києвi.

     3. У зв'язку зi змiною печаток та штампiв, додаток 2 до Технологiчної схеми (Зразки штампiв та печатки постiв екологiчного контролю Державного управлiння екологiчної безпеки в м. Києвi) замiнити додатком 2-з (Зразки печаток та штампiв постiв екологiчного контролю Держуправлiння екологiї та природних ресурсiв в м. Києвi) (додається).

Начальник вiддiлу екологiчного контролю на митному кордонi О.Бурмiстров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.