ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.06.2001 N 1/09-3169-ЕП

 

Начальникам реґiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та використання в роботi надсилаємо наказ Держмитслужби України вiд 01.06.2001 N 372 "Про спрощення порядку перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 19.06.2001 за N 521/5712.

     Звертаємо увагу, що у випадках, якщо громадянами, зазначеними в пiдпунктi "а" пункту 1 наказу Держмитслужби вiд 01.06.2001 N 372, письмова митна декларацiя не заповнюється, тимчасове ввезення легкових транспортних засобiв такими громадянами здiйснюється з поданням митним органам України письмового зобов'язання про зворотне вивезення легкового транспортного засобу.

     У визначеному мiсцi письмового зобов'язання проставляється вiдбиток штампу "Пiд митним контролем", iнiцiали, прiзвище i особистий пiдпис iнспектора який здiйснив пропуск транспортного засобу та повертається власниковi транспортного засобу для зберiгання разом з документами на транспортний засiб протягом перiоду його тимчасового ввезення в Україну.

     Вважати лист Держмитслужби вiд 01.06.2001 N 1/09-2785-ЕП таким, що втратив чиннiсть.

     Додаток в електронному виглядi: файл - N 372.rar.

Голова Служби Ю.П.Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.