ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш"

     1. Встановити, що сировина, матерiали, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами експериментальної економiчної зони "Сиваш", не пiдлягають обкладанню ввiзним митом та податком на добавлену вартiсть.

     2. Сума податку на прибуток, нарахована вiдповiдно до законодавства пiдприємствами - суб'єктами експериментальної економiчної зони "Сиваш", зменшується на 50 вiдсоткiв у разi використання суми, на яку зменшується податок на прибуток, на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв у межах цiєї зони.

     3. Надходження в iноземнiй валютi на користь суб'єктiв експериментальної економiчної зона "Сиваш" не пiдлягають обов'язковому продажу на мiжбанкiвському валютному ринку у разi використання вивiльнених валютних коштiв на потреби розвитку цiєї зони.

     4. Суб'єктами експериментальної економiчної зони "Сиваш" є зареєстрованi згiдно з чинним законодавством на територiї експериментальної економiчної зони "Сиваш" суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти, затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України, у межах цiєї зони пiд час проведення локального економiчного експерименту.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
23 лютого 1996 року
N 65/96-ВР

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.