Код товару : 3822 00 00 00
станом на 26.09.2021
Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали
Основная единица измерения: кг (код 166)
Дополнительная единица измерения: нет

1. Ввізне мито

     Являє собою податок на переміщення товарів через митний кордон України. Див. додатково "Класифiкатор звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України", затверджений наказом Мінфіну від 20.09.2012 року № 1011.Пільгова ставка0 %
Повна ставка0 %
Дієз 03.07.2020

Підстава:

Коментарі:
Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали
2. Зменшення ставок ввізного мита (ЄАВТ)

     Преференція по миту: "403".
     Товари, вказані у коментарі, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовою угодою України з державами ЄАВТ оподатковуються ввізним митом за зменьшеними ставками.Cтавка0 %
Дієз 01.01.2021

Підстава:

Коментарі:
Мiждержавна Угода з Ісландією

Cтавка0 %
Дієз 01.01.2021

Підстава:

Коментарі:
Мiждержавна Угода з Королiвством Норвегія

Cтавка0 %
Дієз 01.01.2021

Підстава:

Коментарі:
Мiждержавна Угода з Князiвством Лiхтенштейн

Cтавка0 %
Дієз 01.01.2021

Підстава:

Коментарі:
Мiждержавна Угода з Швейцарською Конфедерацiєю
3. Зменшення ставок ввізного мита (ЄС)

     Преференція по миту: "410".
     Вказані у коментарі товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС, знаходяться у переліку зниження ввізних мит України, розрахованих по роках, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.Cтавка0 %
Дієз 01.01.2021 до 31.12.2021

Підстава:

Коментарі:
Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали
4. Зменшення ставок ввізного мита (Канада)

     Преференція по миту: "420".
     Відповідно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою на вказані у коментарі товари, походженням з Канади знижено ставки ввізного мита (див. лист ДФСУ від 24.07.2017 № 19504/7/99-99-19-04-17).Cтавка0 %
Дієз 01.01.2021 до 31.12.2021

Підстава:

Коментарі:
Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали
5. Зменшення ставок ввізного мита(Ізраїль)

     Преференція по миту: "422".
     Відповідно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль на вказані у коментарі товари, походженням з Ізраїлю знижено ставки ввізного мита.Cтавка0 %
Дієз 01.01.2021 до 31.12.2021

Підстава:

Коментарі:
Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали
6. Зменшення ставок ввізного мита(Британія)

     Преференція по миту: "424".
     Відповідно до положень Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії на вказані у коментарі товари, походженням з Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії знижено ставки ввізного мита.Cтавка0 %
Дієз 01.01.2021 до 31.12.2021

Підстава:
 • Міждержавна угода від 08.10.2020
  Угода про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї

Коментарі:
Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали
7. Податок на додану вартість

     Податок на додану вартiсть - непрямий податок, який нараховується та сплачується вiдповiдно до норм роздiлу V Податкового кодексу України.

     Об'єктом оподаткування (див. статтю 185 Податкового кодексу України) є операції платників податку з:

 • ввезення товарів на митну територію України в митних режимах імпорт або реімпорт, в тому числі постачання товарів з-під митних режимів магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони для їх подальшого вільного обігу на території України;
 • вивезення товарів у митному режимі експорту або реекспорту, в тому числі постачання товарів, які перебувають у вільному обігу на території України, до митних режимів магазин безмитної торгівлі, митний склад або спеціальна митна зона.

     При ввезенні товарів на митну територію України базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів згідно із законом (див. статтю 190 Податкового кодексу України).Cтавка20%
Дієз 01.01.2011

Підстава:
8. Єдиний збір в пункті пропуску

     Єдиний збiр справляється з транспортних засобiв, визначених у ст. 5 Закону України від 04.11.99 № 1212-XIV, якi перетинають державний кордон, за здiйснення у пунктах пропуску митного (у разi транзиту вантажу i транспортного засобу) контролю вантажу i транспортного засобу, за проїзд транспортного засобу автомобiльними дорогами та за проїзд автотранспорту з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв.
     Не справляється у разi: перетинання державного кордону авiацiйними та водними транспортними засобами, залiзничними вагонами без вантажу, залiзничними пасажирськими вагонами, легковими автомобiлями; транзиту вантажу, що не пiдлягає пропуску через митний кордон та перевантажується на iнший транспортний засiб у зонi митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом ввезення та вивезення цього вантажу; в'їзду та виїзду транспортного засобу в межах одного пункту пропуску через держкордон без перетинання митного кордону; перемiщення товарiв трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi.Дієз 01.01.2008

Підстава:
9. Вільна торгівля (імпорт)

     Преференція по миту: "400" - країни СНД;
     Преференція по миту: "401" - Республiка Грузiя;
     Преференція по миту: "402" - Республіка Македонія.
     В рамках дiючих мiждержавних угод про вiльну торгiвлю (з країнами СНД, Республiкою Грузiя та Республікою Македонія) можливе звільнення від сплати мита при імпорті вказаного у коментарі товару. Таке звільнення здійснюється при дотриманні умов (наявність сертификата про походження товару, виконання правил прямого відвантаження та безпосередньої закупівлі), що встановлені кожною окремою угодою.Азербайджан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Грузія

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1(7006) або сертифікату EUR.1(0954) або декларації про походження (7012 або 7016)
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Молдова

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Закупiвлi товару резидентом однiєї з держав учасниць Угоди про стоворення зони вiльної торгiвлi
Узбекистан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Туркменистан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Казахстан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Киргизстан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Таджикистан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Чорногорія

Діє за умови:
Сертифікат про походження EUR.1
Бiлорусь

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Вірменія

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Казахстан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Молдова

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Македонія

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого транспортування"
10. Звільнення від стплати ПДВ(COVID)

     Преференція по ПДВ: "203".
     Товари (у тому числі лікарські засоби, медичні вироб та/або медичне обладнання), необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до положень п. 71 підрозділу 2 "Перехідних положень" Податкового кодексу України.
     Для віднесення до товарів ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування на додану вартість, повинно бути:
     - подано декларацію про відповідність та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровідні документи, якщо такі документи передбачені відповідним технічним регламентом, знак відповідності технічним регламентам згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у Технічному регламенті щодо медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 753, Технічному регламенті щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 754, Технічному регламенті щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 755, Технічному регламенті засобів індивідуального захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 761; або
     - подано повідомлення Міністерства охорони здоров'я про введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів (медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують), стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, або повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів.Дієз 03.11.2020

Підстава:
 • Постанова КМУ № 224 від 20.03.2020
  Про затвердження перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), операцiї з ввезення яких на митну територiю України звiльняються вiд оподаткування ПДВ

Коментарі:
Швидкi (експрес) тести для дiагностики коронавiрусної хвороби (COVID-19),
-Швидкi (експрес) тести для дiагностики грипу A та B та iнших респiраторних iнфекцiй,
-Експрес-тест для визначення антигена до вiрусу COVID-19,
-Картридж Xpert SARS-CoV-2 (або еквiвалент),
-Набiр реагентiв для екстракцiї загальної РНК iз зразкiв клiтин та тканин
-Набiр реагентiв для екстракцiї РНК iз зразкiв клiтин та тканин за допомогою автоматичної системи очищення нуклеїнових кислот
-Набiр реагентiв для виявлення РНК коронавiрусу 2019-nCoV методом ПЛР
-Набiр реагентiв для екстракцiї загальної РНК/ДНК з клiтин периферичної кровi, лiквору, амнiотичної рiдини, мазкiв з носа, зiву, слини, для подальшого аналiзу методом зворотної транскрипцiї та ПЛР
-Набiр реагентiв для екстракцiї РНК/ДНК методом афiнної сорбцiї на частинках силикагеля з бiологiчних матерiалiв, мазкiв i змивiв з респiраторного тракту, кон'юнктиви, мокрот, БАЛу, тканинного матерiалу, сечi, фекалiй, слини, блювотних мас, клiщiв, комарiв, культури мiкроорганiзмiв, зразкiв води
-Набiр реагентiв для виявлення збудникiв ГРВI людини (зокрема РНК респiраторносiнцiтiального вiрусу, метапневмовiрусу, вiрусiв парагрипу 1, 2, 3 i 4 типiв, коронавiрусiв, риновiрусiв, ДНК аденовiрусiв груп B, C i E i бокавiрусу) методом ПЛР з гiбридизацiйно-флуоресцентною детекцiєю
-Набiр реагентiв для одностадiйної зворотної транскрипцiї зразкiв РНК з подальшою амплiфiкацiєю отриманої кДНК iз специфiчними праймерами та зондами для виявлення дослiдних РНК послiдовностей
-Набiр реагентiв для проведення двоетапної з-воротної транскрипцiї кiлькiсної ПЛР у режимi реального часу
-Набiр допомiжних реагентiв для проведення ПЛР у режимi реального часу, що мiстить хот-старт iTaq ДНК-полiмеразу, dNTP та буфер оптимальної концентрацiї
-Набiр реагентiв для виявлення РНК вiрусу грипу A/H1 (pdm09), A(H3) методом ПЛР iз гiбридизацiйно-флуоресцентною детекцiєю
-Набiр реагентiв для виявлення РНК вiрусiв грипу A (Influenza virus A) та грипу B (Influenza virus B) методом ПЛР iз гiбридизацiйно-флуоресцентною детекцiєю
-Набiр реагентiв для отримання кДНК на матрицi РНК,
-Дiагностичнi набори для визначення РНК вiрусу COVID-19 для систем ПЛР
-Дiагностичнi набори для виявлення нуклеїнової кислоти нового коронавiрусу (2019-nCOV) (флуоресцентний ПЛР-аналiз)
-Тест-система, призначена для якiсного виявлення IgA антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу
-Тест-система, призначена для якiсного виявлення IgM антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу
-Тест-система, призначена для якiсного виявлення IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу
-Тест-система, призначена для якiсного виявлення сумарного IgM та IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу
-Реагенти (набори реагентiв) для визначення рiвня прокальцитонiну
-Реагенти (набори реагентiв) для визначення рiвня Д-димеру,
-Комплект обладнання для проведення дослiджень методом IФА


Дієз 18.12.2020

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1248 від 16.12.2020
  Про внесення змiн до перелiку товарiв, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй COVID-19

Коментарі:
-Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу -Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу -Тест-система, призначена для якісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу -Тест-система, призначена для якісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу -Тест-система, призначена для якісного виявлення сумарного IgM та IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу -Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу -Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу -Тест-система, призначена для визначення антигена до SARS-CoV-2 у біологічному матеріалі з порожнини носа людини -Набір реагентів для проведення ГОІР для одночасного виявлення збудників респіраторних інфекцій (SARS-CoV-2, грип А (НІ, НЗ), В та респіраторні віруси)
11. Експортний контроль

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв.
     Вказані у коментарі товари можуть експортуватись або імпортуватись лише суб'єктами господарювання, які отримали повноваження у порядку, затвердженому ПКМУ від 08.06.1998 № 838 (із змінами та доповненнями) за наявностi у них вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю.Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
[1A004.c] системи виявлення, спеціально призначені або модифіковані для виявлення або ідентифікації будь-чого з наведеного нижче, а також спеціально призначені для них компоненти:

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[1C350.1] тіодигліколь (CAS 111-48-8, A1); -[1C350.2] хлорокис фосфору (CAS 10025-87-3, A2); -[1C350.3] диметил метилфосфонат (CAS 756-79-6, A56); -[1C350.4] щодо метил дифтор фосфоніл (CAS 676-99-3, A4) див. Список товарів військового призначення; -[1C350.5] метилфосфоніл дихлорид (CAS 676-97-1, A5); -[1C350.6] диметилфосфіт (CAS 868-85-9, A6); -[1C350.7] фосфор трихлорид (CAS 7719-12-2, A7); -[1C350.8] триметилфосфіт (CAS 121-45-9, A8); -[1C350.9] тіоніл хлорид (CAS 7719-09-7, A9); -[1C350.10] 3-гідрокси-1-метилпіперідин (CAS 3554-74-3, A10); -[1C350.11] 2-діізопропіламіноетилхлорид (CAS 96-79-7, A11); -[1C350.12] 2-діізопропіламіноетантіол (CAS 5842-07-9, A12); -[1C350.13] 3-хінуклідинол (CAS 1619-34-7, A13); -[1C350.14] фторид калію (CAS 7789-23-3, A14); -[1C350.15] етиленхлоргідрин: 2-хлоретанол (CAS 107-07-3, A15); -[1C350.16] диметиламін (CAS 124-40-3, A16); -[1C350.17] діетил етилфосфонат (CAS 78-38-6, A17); -[1C350.18] діетил-N, N-діметиламідофосфат (CAS 2404-03-7, A18); -[1C350.19] діетилфосфіт (CAS 762-04-9, A19); -[1C350.20] диметиламін гідрохлорид (CAS 506-59-2, A20); -[1C350.21] етилдихлорфосфоніт (CAS 1498-40-4, A21); -[1C350.22] етилдихлорфосфонат (CAS 1066-50-8, A22); -[1C350.23] щодо етилдифторфосфонат (CAS 753-98-0, A23) див. Список товарів військового призначення; -[1C350.24] фторид водню (CAS 7664-39-3, A24); -[1C350.25] метилбензилат (CAS 76-89-1, A25); -[1C350.26] метилдихлорфосфоніт (CAS 676-83-5, A26); -[1C350.27] 2-діізопропіламіноетанол (CAS 96-80-0, A27); -[1C350.28] пінаколіловий спирт (CAS 464-07-3, A28); -[1C350.29] щодо О-етил-О-(2 діізопропіламіноетил) метилфосфоніт (CAS 57856-11-8, A29) див. Список товарів військового призначення; -[1C350.30] триетилфосфіт (CAS 122-52-1, A30); -[1C350.31] трихлористий миш'як (арсен(III) хлорид) (CAS 7784-34-1, A31); -[1C350.32] бензилова кислота (CAS 76-93-7, A32); -[1C350.33] діетил метилфосфоніт (CAS 15715-41-0, A33); -[1C350.34] диметил етил фосфонат (CAS 6163-75-3, A34); -[1C350.35] етилдифторфосфоніт (CAS 430-78-4, A35); -[1C350.36] метилдифторфосфоніт (CAS 753-59-3, A36); -[1C350.37] 3-хінуклідинон (CAS 3731-38-2, A37); -[1C350.38] п'ятихлористий фосфор (CAS 10026-13-8, A38); -[1C350.39] пінаколін (CAS 75-97-8, A39); -[1C350.40] ціанід калію (CAS 151-50-8, A40); -[1C350.41] біфторид калію (CAS 7789-29-9, A41); -[1C350.42] біфторид амонію (CAS 1341-49-7, A42); -[1C350.43] фторид натрію (CAS 7681-49-4, A44); -[1C350.44] біфторид натрію (CAS 1333-83-1, A43); -[1C350.45] ціанід натрію (CAS 143-33-9, A45); -[1C350.46] триетаноламін (CAS 102-71-6, A46); -[1C350.47] пентасульфід фосфору (CAS 1314-80-3, A47); -[1C350.48] діізопропіламін (CAS 108-18-9, A48); -[1C350.49] діетиламіноетанол (CAS 100-37-8, A49); -[1C350.50] сульфід натрію (CAS 1313-82-2, A50); -[1C350.51] однохлориста сірка (CAS 10025-67-9, A51); -[1C350.52] двохлориста сірка (CAS 10545-99-0, A52); -[1C350.53] триетаноламін гідрохлорид (CAS 637-39-8, A53); -[1C350.54] N, N-діізопропіл-(бета)-аміноетилхлор ид хлоргідрат(CAS 4261-68-1, A54); -[1C350.55] метилфосфонова кислота (CAS 993-13-5, A55); -[1C350.56] диетилметилфосфонат (CAS 683-08-9, A56); -[1C350.57] дихлорид N, N-диметиламінофосфорилу (CAS 677-43-0, A57); -[1C350.58] фосфіт триізопропілу (CAS 116-17-6, A58); -[1C350.59] етилдіетаноламін (CAS 139-87-7, A59); -[1C350.60] О, О-діетил фосфоротіонат (CAS 2465-65-8, A60); -[1C350.61] О, О-діетил, фосфородитіонат (CAS 298-06-6, A61); -[1C350.62] гексафторсилікат натрію (CAS 16893-85-9, A62); -[1C350.63] дихлорид метилфосфонотіону (CAS 676-98-2, A63);
12. Експортний контроль товарів військов. призначення

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв.
     Оформлюється i видається Державною службою експортного контролю України. Може вимагатися як підстава для декларування та митного оформлення вказаного у коментарі товару за умови його належності до контрольних списків товарів, що підлягають експортному контролю.Дієз 30.08.2017

Підстава:
 • Постанова КМУ № 596 від 09.08.2017
  Про внесення змiн у додаток до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення

Коментарі:
"біополімери", "спеціально призначені" або оброблені для виявлення чи ідентифікації бойових отруйних речовин, що контролюються згідно з позицією ML7.b, а також клітини специфічних культур, що використовуються для їх "виробництва"; "біокаталізатори" для знезараження або зниження ефективності бойових отруйних речовин, а також біологічні системи для них, як наведено нижче: 1) "біокаталізатори", "спеціально призначені" для знезараження або зниження ефективності бойових отруйних речовин, що підлягають контролю згідно з позицією ML7.b, одержані в результаті цілеспрямованої лабораторної селекції або генетичних маніпуляцій з біологічними системами;
13. Державний контроль на прикордонних інспек.постах

     Зазначені у коментарі товари належать до "Перелiку продуктiв, якi пiдлягають державному контролю на призначених прикордонних iнспекцiйних постах", затвердженому наказом Мінагропроду від 26.03.2018 № 159.
     Відповідно до положень статті 41 Закону України від 18.05.2017 № 2042-VIII:
     - везення (пересилання) на митну територiю України таких товарів дозволяється лише через призначенi прикордоннi iнспекцiйнi пости;
     - вантаж iз продуктами, який ввозиться (пересилається) на митну територiю України через призначений прикордонний iнспекцiйний пост, повинен супроводжуватися оригiналами мiжнародного сертифiката та iнших документiв, якi вимагаються згiдно iз законом, а також оригiналом загального ветеринарного документа на ввезення, форма якого затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.Дієз 04.04.2018

Підстава:

Коментарі:
-підлягає державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах лише у разі, якщо він відповідає характеристиці, наведеній у коментарі. -Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали -Виключно продукти, отримані з продуктів тваринного походження
14. Харчові продукти, корми, побічні продукти тварин.і

     Код документу: "5509" - інформація про позитивні результати проведення заходів офіційного контролю з використанням механізму "єдиного вікна" (в якості відомостей про документ зазначається оригінальний номер електронної справи).
     Відповідно до положень ПКМУ від 24.10.2018 р. № 960 в разі ввезення на митну територію України (крiм ввезення з метою транзиту) вказаних у коментарі товарів, здійнюється державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин:
     - у формі попереднього документального контролю пунктах пропуску через державний кордон України;
     - територіальними органами Держпродспоживслужби під час оформлення товарів у відповідний митний режим.
     Попередній документальний контроль в пункті пропуску здійснюється на підставі оригиналу міжнародного сертифікату (для товарiв, зазначених у Перелiку продуктiв, якi пiдлягають державному контролю на призначених прикордонних iнспекцiйних постах) та транспортних (перевiзних) документів.Дієз 18.11.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 960 від 24.10.2018
  Деякi питання проведення заходiв офiцiйного контролю товарiв, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту)
 • Закон України ВР № 2042-VIII від 18.05.2017
  Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин

Коментарі:
Виключно отримані з продуктів тваринного походження реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали, отримані з продуктів тваринного походження
15. Застосування техрегламентів(медвироби)

     Код документу: "9907" - документи про вiдповiднiсть, передбаченi технiчними регламентами на медичнi вироби.
     Зазначений у коментарі товар підпадає під дію одного з технічних регламентів, затверджених постановами КМУ:
     від 02.10.2013 № 753 - щодо медичних виробів та допоміжних засобів;
     від 02.10.2013 № 754 - щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro;
     від 02.10.2013 № 755 - щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують.
     Відповідно до положень Податкового кодексу України операцiї з ввезення на митну територiю України медичних виробiв пiдлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою податку у розмiрi 7%. за умови, що такi медичнi вироби:
     - дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю i застосування в Українi;
     - внесено до Державного реєстру (ДРМТВМП) або вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть.
     У разi якщо при здiйсненнi операцiй з ввезення на митну територiю України медичних виробiв не дотримано хоча б однiєї iз зазначених умов, операцiї з ввезення на митну територiю України таких медичних виробiв оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20% (докладно див. лист ДФСУ від 05.02.2018 № 3375/7/99-99-15-03-02-17).Дієз 01.07.2015

Підстава:

Коментарі:
Реагенти (набори реагентів, тест-системи, тест-смужки, пристрої, диски, контрольні речовини, індикатори) діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї (крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006 УКТЗЕД); сертифіковані еталонні матеріали
-Включені до Додатку 2 до Технічного регламенту та вироби для самоконтролю
- сертифікат відповідності. Інші
- ні.

16. Ризик класифікації товару

     Вказаний у коментарі товар належить до товарів групи ризику, при його оформленні митний контроль та митний огляд зазначених товарiв здiйснюється з обов'язковим залученням спiвробiтникiв ВНКТ (ВКМВН) з обов'язковим оформленням рiшення про визначення коду товару.Дієз 22.02.2012

Підстава:

Коментарі:
Товари, показники якості яких впливають на класифікацію товарів, які можуть бути встановлені шляхом перевірки достовірності декларування та проведення лабораторних досліджень
17. Заходи техрегламенту

     Код документу: "5123" - Документація, яка має супроводжувати продукцію при наданні її на ринку відповідно до вимог щодо нехарчової продукції та її обігу на ринку України, встановлених технічними регламентами (Закон України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції").
     Згідно ст. 37 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" контроль продукції здійснюється щодо продукції, заявленої у режим імпорту, реімпорту або будь-який інший митний режим, що передбачає вільний обіг цієї продукції на митній території України.
     Під час контролю продукції митні органи проводять документальні перевірки та вибіркові обстеження зразків продукції на таких підставах:
     1) згідно із секторальними планами ринкового нагляду;
     2) у разі одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, інформації про таку продукцію;
     3) за повідомленнями органів ринкового нагляду про продукцію, що не відповідає встановленим вимогам, наданими відповідно до частин восьмої і дев'ятої цієї статті.
     Державний контроль нехарчової продукцiї здiйснюється при спрацюваннi профiлю ризику "Державний контроль нехарчової продукцiї" автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками.Дієз 01.01.2021 до 31.12.2021

Підстава:

Коментарі:
Державний контроль продукції у випадках встановлених статею 37 ЗУ "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"
18. Умови, що визначають країну походження товару

     Вказаний у коментарі товар міститься у Переліку умов виробничих та технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце. Це стосується товарів, які є об'єктом зовнішньоекономічних угод в рамках країн - учасниць СНД.Дієз 14.09.2011

Підстава:

Коментарі:
Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватись в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 20 % цiни кiнцевої продукцiї
19. Нормативи відбору проб і зразків

     У разі, якщо відповідним нормативно-правовим актом установлено потребу проводити лабораторну перевірку, вiдбір проб й зразків товарiв для проведення лабораторних дослiджень (аналiзу, експертизи) здійснюється у межах, установлених нормативами відбору проб та зразків.Дієз 13.01.2017

Підстава:
 • Наказ Мінфіну № 1058 від 02.12.2016
  Про затвердження Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв ДФСУ iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень

Коментарі:
Інші продукти хімічної промисловості.
20. Контроль митн.лабораторії (Харківська ОМ)

     Відповідно до наказу Харківської обласної митниці при першiй поставцi товару оперативний підрозділ митницi та митниць регiону обов'язково направляє запит з перелiком питань, супроводжуючi документи та вiдiбранi зразки товару до Митної лабораторії Харківської ОМ на дослiдження. У подальшому, по цим товарам передбачена перiодична перевiрка у лабораторії шляхом включення в щомiсячнi графiки вибiркової перевiрки.Дієз 22.02.2012

Підстава:
 • Розпорядження від 22.02.2012
  Перелiк товарiв, митне оформлення яких проводиться за умови залучення сектору контролю за класифiкацiєю та кодуванням товарiв вiддiлу митних платежiв ВМП пiд час проведення процедур митного контролю
21. Товари ризику в Київській обласній митниці

     До вказаного в коментарі товару Київскою обласною митницею встановлено посилені заходи контролю (обов'язковий митний огляд, відбір зразків товару, залучення підрозділу тарифів та вартості митниці тощо).Дієз 13.03.2012

Підстава:
 • Наказ № 136 від 12.03.2012
  Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, до яких застосовуються додатковi заходи митного контролю в Київськiй обласнiй митницi

Коментарі:
Застосовуються додаткові заходи контролю.

1. Вільна торгівля (експорт)

     Преференція по миту: "400" - країни СНД;
     Преференція по миту: "401" - Республiка Грузiя;
     Преференція по миту: "402" - Республіка Македонія;
     Преференція по миту: "404" - країни ГУАМ.
     В рамках дiючих мiждержавних угод про вiльну торгiвлю (з країнами СНД, Республiкою Грузiя та Республікою Македонія) можливе звільнення від сплати вивізного мита при експорті вказаного у коментарі товару. Таке звільнення здійснюється при дотриманні умов (наявність сертификата про походження товару, виконання правил прямого відвантаження та безпосередньої закупівлі), що встановлені кожною окремою угодою.Азербайджан
Грузія
Узбекистан
Туркменистан
Киргизстан
Таджикистан
Вірменія
Чорногорія

Діє за умови:
Сертифікат про походження EUR.1
Казахстан
Молдова
Бiлорусь
Македонія

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого транспортування"
2. Експортний контроль

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв.
     Вказані у коментарі товари можуть експортуватись або імпортуватись лише суб'єктами господарювання, які отримали повноваження у порядку, затвердженому ПКМУ від 08.06.1998 № 838 (із змінами та доповненнями) за наявностi у них вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю.Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
[1A004.c] системи виявлення, спеціально призначені або модифіковані для виявлення або ідентифікації будь-чого з наведеного нижче, а також спеціально призначені для них компоненти:

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[1C350.1] тіодигліколь (CAS 111-48-8, A1); -[1C350.2] хлорокис фосфору (CAS 10025-87-3, A2); -[1C350.3] диметил метилфосфонат (CAS 756-79-6, A56); -[1C350.4] щодо метил дифтор фосфоніл (CAS 676-99-3, A4) див. Список товарів військового призначення; -[1C350.5] метилфосфоніл дихлорид (CAS 676-97-1, A5); -[1C350.6] диметилфосфіт (CAS 868-85-9, A6); -[1C350.7] фосфор трихлорид (CAS 7719-12-2, A7); -[1C350.8] триметилфосфіт (CAS 121-45-9, A8); -[1C350.9] тіоніл хлорид (CAS 7719-09-7, A9); -[1C350.10] 3-гідрокси-1-метилпіперідин (CAS 3554-74-3, A10); -[1C350.11] 2-діізопропіламіноетилхлорид (CAS 96-79-7, A11); -[1C350.12] 2-діізопропіламіноетантіол (CAS 5842-07-9, A12); -[1C350.13] 3-хінуклідинол (CAS 1619-34-7, A13); -[1C350.14] фторид калію (CAS 7789-23-3, A14); -[1C350.15] етиленхлоргідрин: 2-хлоретанол (CAS 107-07-3, A15); -[1C350.16] диметиламін (CAS 124-40-3, A16); -[1C350.17] діетил етилфосфонат (CAS 78-38-6, A17); -[1C350.18] діетил-N, N-діметиламідофосфат (CAS 2404-03-7, A18); -[1C350.19] діетилфосфіт (CAS 762-04-9, A19); -[1C350.20] диметиламін гідрохлорид (CAS 506-59-2, A20); -[1C350.21] етилдихлорфосфоніт (CAS 1498-40-4, A21); -[1C350.22] етилдихлорфосфонат (CAS 1066-50-8, A22); -[1C350.23] щодо етилдифторфосфонат (CAS 753-98-0, A23) див. Список товарів військового призначення; -[1C350.24] фторид водню (CAS 7664-39-3, A24); -[1C350.25] метилбензилат (CAS 76-89-1, A25); -[1C350.26] метилдихлорфосфоніт (CAS 676-83-5, A26); -[1C350.27] 2-діізопропіламіноетанол (CAS 96-80-0, A27); -[1C350.28] пінаколіловий спирт (CAS 464-07-3, A28); -[1C350.29] щодо О-етил-О-(2 діізопропіламіноетил) метилфосфоніт (CAS 57856-11-8, A29) див. Список товарів військового призначення; -[1C350.30] триетилфосфіт (CAS 122-52-1, A30); -[1C350.31] трихлористий миш'як (арсен(III) хлорид) (CAS 7784-34-1, A31); -[1C350.32] бензилова кислота (CAS 76-93-7, A32); -[1C350.33] діетил метилфосфоніт (CAS 15715-41-0, A33); -[1C350.34] диметил етил фосфонат (CAS 6163-75-3, A34); -[1C350.35] етилдифторфосфоніт (CAS 430-78-4, A35); -[1C350.36] метилдифторфосфоніт (CAS 753-59-3, A36); -[1C350.37] 3-хінуклідинон (CAS 3731-38-2, A37); -[1C350.38] п'ятихлористий фосфор (CAS 10026-13-8, A38); -[1C350.39] пінаколін (CAS 75-97-8, A39); -[1C350.40] ціанід калію (CAS 151-50-8, A40); -[1C350.41] біфторид калію (CAS 7789-29-9, A41); -[1C350.42] біфторид амонію (CAS 1341-49-7, A42); -[1C350.43] фторид натрію (CAS 7681-49-4, A44); -[1C350.44] біфторид натрію (CAS 1333-83-1, A43); -[1C350.45] ціанід натрію (CAS 143-33-9, A45); -[1C350.46] триетаноламін (CAS 102-71-6, A46); -[1C350.47] пентасульфід фосфору (CAS 1314-80-3, A47); -[1C350.48] діізопропіламін (CAS 108-18-9, A48); -[1C350.49] діетиламіноетанол (CAS 100-37-8, A49); -[1C350.50] сульфід натрію (CAS 1313-82-2, A50); -[1C350.51] однохлориста сірка (CAS 10025-67-9, A51); -[1C350.52] двохлориста сірка (CAS 10545-99-0, A52); -[1C350.53] триетаноламін гідрохлорид (CAS 637-39-8, A53); -[1C350.54] N, N-діізопропіл-(бета)-аміноетилхлор ид хлоргідрат(CAS 4261-68-1, A54); -[1C350.55] метилфосфонова кислота (CAS 993-13-5, A55); -[1C350.56] диетилметилфосфонат (CAS 683-08-9, A56); -[1C350.57] дихлорид N, N-диметиламінофосфорилу (CAS 677-43-0, A57); -[1C350.58] фосфіт триізопропілу (CAS 116-17-6, A58); -[1C350.59] етилдіетаноламін (CAS 139-87-7, A59); -[1C350.60] О, О-діетил фосфоротіонат (CAS 2465-65-8, A60); -[1C350.61] О, О-діетил, фосфородитіонат (CAS 298-06-6, A61); -[1C350.62] гексафторсилікат натрію (CAS 16893-85-9, A62); -[1C350.63] дихлорид метилфосфонотіону (CAS 676-98-2, A63);
3. Експортний контроль товарів військов. призначення

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв.
     Оформлюється i видається Державною службою експортного контролю України. Може вимагатися як підстава для декларування та митного оформлення вказаного у коментарі товару за умови його належності до контрольних списків товарів, що підлягають експортному контролю.Дієз 30.08.2017

Підстава:
 • Постанова КМУ № 596 від 09.08.2017
  Про внесення змiн у додаток до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення

Коментарі:
"біополімери", "спеціально призначені" або оброблені для виявлення чи ідентифікації бойових отруйних речовин, що контролюються згідно з позицією ML7.b, а також клітини специфічних культур, що використовуються для їх "виробництва"; "біокаталізатори" для знезараження або зниження ефективності бойових отруйних речовин, а також біологічні системи для них, як наведено нижче: 1) "біокаталізатори", "спеціально призначені" для знезараження або зниження ефективності бойових отруйних речовин, що підлягають контролю згідно з позицією ML7.b, одержані в результаті цілеспрямованої лабораторної селекції або генетичних маніпуляцій з біологічними системами;
4. Нормативи відбору проб і зразків

     У разі, якщо відповідним нормативно-правовим актом установлено потребу проводити лабораторну перевірку, вiдбір проб й зразків товарiв для проведення лабораторних дослiджень (аналiзу, експертизи) здійснюється у межах, установлених нормативами відбору проб та зразків.Дієз 13.01.2017

Підстава:
 • Наказ Мінфіну № 1058 від 02.12.2016
  Про затвердження Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв ДФСУ iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень

Коментарі:
Інші продукти хімічної промисловості.

1. Єдиний збір в пункті пропуску

     Єдиний збiр справляється з транспортних засобiв, визначених у ст. 5 Закону України від 04.11.99 № 1212-XIV, якi перетинають державний кордон, за здiйснення у пунктах пропуску митного (у разi транзиту вантажу i транспортного засобу) контролю вантажу i транспортного засобу, за проїзд транспортного засобу автомобiльними дорогами та за проїзд автотранспорту з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв.
     Не справляється у разi: перетинання державного кордону авiацiйними та водними транспортними засобами, залiзничними вагонами без вантажу, залiзничними пасажирськими вагонами, легковими автомобiлями; транзиту вантажу, що не пiдлягає пропуску через митний кордон та перевантажується на iнший транспортний засiб у зонi митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом ввезення та вивезення цього вантажу; в'їзду та виїзду транспортного засобу в межах одного пункту пропуску через держкордон без перетинання митного кордону; перемiщення товарiв трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi.Дієз 01.01.2008

Підстава:
2. Експортний контроль

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв.
     Вказані у коментарі товари можуть експортуватись або імпортуватись лише суб'єктами господарювання, які отримали повноваження у порядку, затвердженому ПКМУ від 08.06.1998 № 838 (із змінами та доповненнями) за наявностi у них вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю.Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
[1A004.c] системи виявлення, спеціально призначені або модифіковані для виявлення або ідентифікації будь-чого з наведеного нижче, а також спеціально призначені для них компоненти:

Дієз 19.10.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 1 від 11.01.2018
  Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Коментарі:
-[1C350.1] тіодигліколь (CAS 111-48-8, A1); -[1C350.2] хлорокис фосфору (CAS 10025-87-3, A2); -[1C350.3] диметил метилфосфонат (CAS 756-79-6, A56); -[1C350.4] щодо метил дифтор фосфоніл (CAS 676-99-3, A4) див. Список товарів військового призначення; -[1C350.5] метилфосфоніл дихлорид (CAS 676-97-1, A5); -[1C350.6] диметилфосфіт (CAS 868-85-9, A6); -[1C350.7] фосфор трихлорид (CAS 7719-12-2, A7); -[1C350.8] триметилфосфіт (CAS 121-45-9, A8); -[1C350.9] тіоніл хлорид (CAS 7719-09-7, A9); -[1C350.10] 3-гідрокси-1-метилпіперідин (CAS 3554-74-3, A10); -[1C350.11] 2-діізопропіламіноетилхлорид (CAS 96-79-7, A11); -[1C350.12] 2-діізопропіламіноетантіол (CAS 5842-07-9, A12); -[1C350.13] 3-хінуклідинол (CAS 1619-34-7, A13); -[1C350.14] фторид калію (CAS 7789-23-3, A14); -[1C350.15] етиленхлоргідрин: 2-хлоретанол (CAS 107-07-3, A15); -[1C350.16] диметиламін (CAS 124-40-3, A16); -[1C350.17] діетил етилфосфонат (CAS 78-38-6, A17); -[1C350.18] діетил-N, N-діметиламідофосфат (CAS 2404-03-7, A18); -[1C350.19] діетилфосфіт (CAS 762-04-9, A19); -[1C350.20] диметиламін гідрохлорид (CAS 506-59-2, A20); -[1C350.21] етилдихлорфосфоніт (CAS 1498-40-4, A21); -[1C350.22] етилдихлорфосфонат (CAS 1066-50-8, A22); -[1C350.23] щодо етилдифторфосфонат (CAS 753-98-0, A23) див. Список товарів військового призначення; -[1C350.24] фторид водню (CAS 7664-39-3, A24); -[1C350.25] метилбензилат (CAS 76-89-1, A25); -[1C350.26] метилдихлорфосфоніт (CAS 676-83-5, A26); -[1C350.27] 2-діізопропіламіноетанол (CAS 96-80-0, A27); -[1C350.28] пінаколіловий спирт (CAS 464-07-3, A28); -[1C350.29] щодо О-етил-О-(2 діізопропіламіноетил) метилфосфоніт (CAS 57856-11-8, A29) див. Список товарів військового призначення; -[1C350.30] триетилфосфіт (CAS 122-52-1, A30); -[1C350.31] трихлористий миш'як (арсен(III) хлорид) (CAS 7784-34-1, A31); -[1C350.32] бензилова кислота (CAS 76-93-7, A32); -[1C350.33] діетил метилфосфоніт (CAS 15715-41-0, A33); -[1C350.34] диметил етил фосфонат (CAS 6163-75-3, A34); -[1C350.35] етилдифторфосфоніт (CAS 430-78-4, A35); -[1C350.36] метилдифторфосфоніт (CAS 753-59-3, A36); -[1C350.37] 3-хінуклідинон (CAS 3731-38-2, A37); -[1C350.38] п'ятихлористий фосфор (CAS 10026-13-8, A38); -[1C350.39] пінаколін (CAS 75-97-8, A39); -[1C350.40] ціанід калію (CAS 151-50-8, A40); -[1C350.41] біфторид калію (CAS 7789-29-9, A41); -[1C350.42] біфторид амонію (CAS 1341-49-7, A42); -[1C350.43] фторид натрію (CAS 7681-49-4, A44); -[1C350.44] біфторид натрію (CAS 1333-83-1, A43); -[1C350.45] ціанід натрію (CAS 143-33-9, A45); -[1C350.46] триетаноламін (CAS 102-71-6, A46); -[1C350.47] пентасульфід фосфору (CAS 1314-80-3, A47); -[1C350.48] діізопропіламін (CAS 108-18-9, A48); -[1C350.49] діетиламіноетанол (CAS 100-37-8, A49); -[1C350.50] сульфід натрію (CAS 1313-82-2, A50); -[1C350.51] однохлориста сірка (CAS 10025-67-9, A51); -[1C350.52] двохлориста сірка (CAS 10545-99-0, A52); -[1C350.53] триетаноламін гідрохлорид (CAS 637-39-8, A53); -[1C350.54] N, N-діізопропіл-(бета)-аміноетилхлор ид хлоргідрат(CAS 4261-68-1, A54); -[1C350.55] метилфосфонова кислота (CAS 993-13-5, A55); -[1C350.56] диетилметилфосфонат (CAS 683-08-9, A56); -[1C350.57] дихлорид N, N-диметиламінофосфорилу (CAS 677-43-0, A57); -[1C350.58] фосфіт триізопропілу (CAS 116-17-6, A58); -[1C350.59] етилдіетаноламін (CAS 139-87-7, A59); -[1C350.60] О, О-діетил фосфоротіонат (CAS 2465-65-8, A60); -[1C350.61] О, О-діетил, фосфородитіонат (CAS 298-06-6, A61); -[1C350.62] гексафторсилікат натрію (CAS 16893-85-9, A62); -[1C350.63] дихлорид метилфосфонотіону (CAS 676-98-2, A63);
3. Експортний контроль товарів військов. призначення

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв.
     Оформлюється i видається Державною службою експортного контролю України. Може вимагатися як підстава для декларування та митного оформлення вказаного у коментарі товару за умови його належності до контрольних списків товарів, що підлягають експортному контролю.Дієз 30.08.2017

Підстава:
 • Постанова КМУ № 596 від 09.08.2017
  Про внесення змiн у додаток до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення

Коментарі:
"біополімери", "спеціально призначені" або оброблені для виявлення чи ідентифікації бойових отруйних речовин, що контролюються згідно з позицією ML7.b, а також клітини специфічних культур, що використовуються для їх "виробництва"; "біокаталізатори" для знезараження або зниження ефективності бойових отруйних речовин, а також біологічні системи для них, як наведено нижче: 1) "біокаталізатори", "спеціально призначені" для знезараження або зниження ефективності бойових отруйних речовин, що підлягають контролю згідно з позицією ML7.b, одержані в результаті цілеспрямованої лабораторної селекції або генетичних маніпуляцій з біологічними системами;
4. Харчові продукти, корми, побічні продукти тварин

     Відповідно до положень ПКМУ від 24.10.2018 р. № 960 в разі ввезення на митну територію України з метою транзиту вказаних у коментарі товарів, здійнюється державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин:
     - у формі попереднього документального контролю пунктах пропуску через державний кордон України;
     - територіальними органами Держпродспоживслужби під час оформлення товарів у відповідний митний режим.
     Попередній документальний контроль в пункті пропуску здійснюється на підставі оригиналу міжнародного сертифікату (для товарiв, зазначених у Перелiку продуктiв, якi пiдлягають державному контролю на призначених прикордонних iнспекцiйних постах) та транспортних (перевiзних) документів.Дієз 18.11.2018

Підстава:
 • Постанова КМУ № 960 від 24.10.2018
  Деякi питання проведення заходiв офiцiйного контролю товарiв, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту)
 • Закон України ВР № 2042-VIII від 18.05.2017
  Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин

Коментарі:
Виключно отримані з продуктів тваринного походження реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали, отримані з продуктів тваринного походження

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.