Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 01Живi тварини
0102Велика рогата худоба, жива:
-[01022]велика рогата худоба:
--0102 21чистопороднi племiннi тварини:

- - - 0102 21 10 00нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення)
- - - 0102 21 30 00корови
- - - 0102 21 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.