Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 01Живi тварини
0104Вiвцi та кози, живi:
-0104 20кози:

- - 0104 20 10 00чистопороднi племiннi тварини
- - 0104 20 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.