Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 02М'ясо та їстiвнi субпродукти
0201М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене:
-0201 20iншi вiдруби, необваленi:

- - 0201 20 20 00компенсованi четвертини
- - 0201 20 30 00нероздiленi або роздiленi переднi четвертини
- - 0201 20 50 00нероздiленi або роздiленi заднi четвертини
- - 0201 20 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.