Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 02М'ясо та їстiвнi субпродукти
0202М'ясо великої рогатої худоби, морожене:
-0202 20iншi вiдруби, необваленi:

- - 0202 20 10 00компенсованi четвертини
- - 0202 20 30 00нероздiленi або роздiленi переднi четвертини
- - 0202 20 50 00нероздiленi або роздiленi заднi четвертини
- - 0202 20 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.