Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 02М'ясо та їстiвнi субпродукти
0207М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
-[02071]курей свiйських (Gallus domesticus):

- - 0207 11не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi:
- - - 0207 11 10 00обскубанi, напiвпатранi, з головою та лапами, так званi "83 % курчата"
- - - 0207 11 30 00обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата"
- - - 0207 11 90 00обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi
- - 0207 12не розрiзанi на частини, мороженi:
- - - 0207 12 10 00обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата"
- - - 0207 12 90 00обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi
- - 0207 13частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi:
- - - [0207 13 1]частини тушок:
- - - - 0207 13 10 00обваленi
- - - - [0207 13 2]необваленi:
- - - - - 0207 13 20 00половини та четвертини
- - - - - 0207 13 30 00крила цiлi, з кiнчиками або без них
- - - - - 0207 13 40 00спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
- - - - - 0207 13 50 00грудинки та їх частини
- - - - - 0207 13 60 00нiжки та їх частини
- - - - - 0207 13 70 00iншi
- - - [0207 13 9]субпродукти:
- - - - 0207 13 91 00печiнка
- - - - 0207 13 99 00iншi
- - 0207 14частини тушок i субпродукти, мороженi:
- - - [0207 14 1]частини тушок:
- - - - 0207 14 10 00обваленi
- - - - [0207 14 2]необваленi:
- - - - - 0207 14 20 00половини та четвертини
- - - - - 0207 14 30 00крила цiлi, з кiнчиками або без них
- - - - - 0207 14 40 00спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
- - - - - 0207 14 50 00грудинки та їх частини
- - - - - 0207 14 60 00нiжки та їх частини
- - - - - 0207 14 70 00iншi
- - - [0207 14 9]субпродукти:
- - - - 0207 14 91 00печiнка
- - - - 0207 14 99 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.