Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 02М'ясо та їстiвнi субпродукти
0208Iншi м'ясо та їстiвнi субпродукти, свiжi, охолодженi або мороженi:
-0208 10кролятина або зайчатина:

- - 0208 10 10 00свiйських кроликiв
- - 0208 10 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.