Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0307Молюски, в черепашцi або без черепашки, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; копченi молюски, в черепашцi або без черепашки, гарячого або холодного копчення, борошно, порошок та гранули з молюскiв, придатнi для харчування:
-[03072]гребiнцi, включаючи королiвськi гребiнцi роду Pesten, Chlamys або Placopesten:

- - 0307 21 00 00живi, свiжi або охолодженi
- - 0307 22мороженi:
- - - 0307 22 10 00черепашки Святого Якова, або гребiнцi (Pecten maximus)
- - - 0307 22 90 00iншi
- - 0307 29 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.