Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0307Молюски, в черепашцi або без черепашки, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; копченi молюски, в черепашцi або без черепашки, гарячого або холодного копчення, борошно, порошок та гранули з молюскiв, придатнi для харчування:
-[03074]каракатицi i кальмари:

- - 0307 42живi, свiжi або охолодженi:
- - - 0307 42 10 00каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
- - - 0307 42 20 00Loligo spp.
- - - 0307 42 30 00кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)
- - - 0307 42 40 00виду Todarodes sagittatus
- - - 0307 42 90 00iншi
- - 0307 43мороженi:
- - - [0307 43 2]каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):
- - - - [0307 43 21]виду Sepiola:
- - - - - 0307 43 21 00каракатиця мала (Sepiola rondeleti)
- - - - - 0307 43 25 00iншi
- - - - 0307 43 29 00Sepia officinalis, Rossia macrosoma
- - - [0307 43 3]Loligo spp.:
- - - - 0307 43 31 00Loligo vulgaris
- - - - 0307 43 33 00Loligo pealei
- - - - 0307 43 35 00Loligo gahi
- - - - 0307 43 38 00iншi
- - - 0307 43 91 00кальмари (Ommastrephes spp., крiм Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)
- - - 0307 43 92 00кальмари (Illex spp.)
- - - 0307 43 95 00видiв (Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus)
- - - 0307 43 99 00iншi
- - 0307 49iншi:
- - - 0307 49 20 00каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
- - - 0307 49 40 00Loligo spp.
- - - 0307 49 50 00кальмари (Ommastrephes spp., крiм Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)
- - - 0307 49 60 00видiв (Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus)
- - - 0307 49 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.