Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0307Молюски, в черепашцi або без черепашки, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; копченi молюски, в черепашцi або без черепашки, гарячого або холодного копчення, борошно, порошок та гранули з молюскiв, придатнi для харчування:
-[03074]каракатицi i кальмари:
--0307 49iншi:

- - - 0307 49 20 00каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
- - - 0307 49 40 00Loligo spp.
- - - 0307 49 50 00кальмари (Ommastrephes spp., крiм Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)
- - - 0307 49 60 00видiв (Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus)
- - - 0307 49 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.