Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0308Водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних i молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi, в розсолi або копченi, гарячого або холодного копчення, борошно, порошок i гранули з водяних безхребетних даної товарної позицiї, придатнi для харчування:
-0308 90iншi:

- - 0308 90 10 00живi, свiжi або охолодженi
- - 0308 90 50 00мороженi
- - 0308 90 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.