Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0401Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

- 0401 10з вмiстом жирiв не бiльш як 1 мас.%:
- - 0401 10 10 00у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
- - 0401 10 90 00iншi
- 0401 20з вмiстом жирiв понад 1 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%:
- - [0401 20 1]не бiльш як 3 мас.%:
- - - 0401 20 11 00у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
- - - 0401 20 19 00iншi
- - [0401 20 9]понад 3 мас.%:
- - - 0401 20 91 00у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
- - - 0401 20 99 00iншi
- 0401 40з вмiстом жиру бiльш як 6 мас.%, але не бiльш як 10 мас.%:
- - 0401 40 10 00у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
- - 0401 40 90 00iншi
- 0401 50з вмiстом жиру бiльш як 10 мас.%:
- - [0401 50 1]не бiльш як 21 мас.%:
- - - 0401 50 11 00у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
- - - 0401 50 19 00iншi
- - [0401 50 3]понад 21 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:
- - - 0401 50 31 00у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
- - - 0401 50 39 00iншi
- - [0401 50 9]понад 45 мас.%:
- - - 0401 50 91 00у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
- - - 0401 50 99 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.