Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0401Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
-0401 40з вмiстом жиру бiльш як 6 мас.%, але не бiльш як 10 мас.%:

- - 0401 40 10 00у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
- - 0401 40 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.