Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0403Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi, з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао:
-0403 10йогурт:
--[0403105]ароматизований або з доданням фруктiв, горiхiв або какао:
---[0403109]iнший, з вмiстом молочних жирiв:

- - - - 0403 10 91 00не бiльш як 3 мас.%
- - - - 0403 10 93 00понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%
- - - - 0403 10 99 00понад 6 мас.%

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.