Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0404Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi:
-0404 10молочна сироватка, видозмiнена чи нi, згущена або незгущена, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
--[0404100]у порошку, гранулах чи iншому твердому виглядi:
---[0404102]iншi, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту х 6,38):

- - - - [0404 10 26]не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв:
- - - - - 0404 10 26 00не бiльш як 1,5 мас.%
- - - - - 0404 10 28 00понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
- - - - [0404 10 3]понад 15 мас.% i з вмiстом жирiв:
- - - - - 0404 10 32 00понад 27 мас.%

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.