Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0404Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi:
-0404 90iншi:
--[0404908]iншi, з вмiстом жирiв:

- - - 0404 90 81 00не бiльш як 1,5 мас.%
- - - 0404 90 83 00понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
- - - 0404 90 89 00понад 27 мас.%

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.