Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0406Сири всiх видiв i кисломолочний сир:
-0406 10свiжий сир (без визрiвання), включаючи сир з молочної сироватки, i кисломолочний сир:
--[0406103]з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.%:

- - - 0406 10 30 00моцарелла в рiдинi або без неї
- - - 0406 10 50 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.