Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0406Сири всiх видiв i кисломолочний сир:
-0406 40блакитнi сири та iншi сири, що мiстять прожилки, отриманi внаслiдок використання Penicillium roqueforti:

- - 0406 40 10 00рокфор (Roquefort)
- - 0406 40 50 00горгонзола (Gorgonzola)
- - 0406 40 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.