Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0407Яйця птахiв у шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi:

- [0407 1]заплiдненi яйця для iнкубацiї:
- - 0407 11 00 00кур домашнiх (Gallus domesticus)
- - 0407 19iншi:
- - - [0407 19 1]iнших свiйських птахiв:
- - - - 0407 19 11 00iндичi чи гусячi
- - - - 0407 19 19 00iншi
- - - 0407 19 90 00iншi
- [0407 2]яйця свiжi iншi:
- - 0407 21 00 00кур свiйських (Gallus domesticus)
- - 0407 29iншi:
- - - 0407 29 10 00iнших свiйських птахiв
- - - 0407 29 90 00iншi
- 0407 90iншi:
- - 0407 90 10 00iнших свiйських птахiв
- - 0407 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.