Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0407Яйця птахiв у шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi:
-0407 90iншi:

- - 0407 90 10 00iнших свiйських птахiв
- - 0407 90 90 00iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.