Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 05Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi
0505Шкурки та iншi частини птахiв, укритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я (обрiзанi чи необрiзанi) i пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не пройшли подальшої обробки; порошок i вiдходи пiр'я або частин пiр'я:
-0505 10пiр'я, придатне для набивання; пух:

- - 0505 10 10 00необробленi
- - 0505 10 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.