Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 05Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi
0507Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми; порошок i вiдходи цих матерiалiв:

- 0507 10 00 00слонова кiстка; порошок i вiдходи слонової кiстки
- 0507 90 00 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.