Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 06Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень
0602Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв:
-0602 10невкорiненi живцi та пiдщепи:

- - 0602 10 10 00винограду
- - 0602 10 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.