Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 06Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень
0602Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв:
-0602 20дерева, кущi та чагарники з їстiвними плодами або горiхами, щепленi чи нещепленi:

- - 0602 20 10 00живцi винограду, щепленi чи укорiненi
- - [0602 20 2]iншi:
- - - 0602 20 20 00з вiдкритою (голою) кореневою системою
- - - [0602 20 3]iншi:
- - - - 0602 20 30 00цитрусовi
- - - - 0602 20 80 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.