Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 06Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень
0602Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв:
-0602 20дерева, кущi та чагарники з їстiвними плодами або горiхами, щепленi чи нещепленi:
--[0602202]iншi:

- - - 0602 20 20 00з вiдкритою (голою) кореневою системою
- - - [0602 20 3]iншi:

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.