Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 06Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень
0602Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв:
-0602 90iншi:

- - 0602 90 10 00мiцелiй грибiв
- - 0602 90 20 00рослини ананасу
- - 0602 90 30 00рослини овочевих культур, суницi та полуницi
- - [0602 90 4]iншi:
- - - [0602 90 41]рослини для вiдкритого ґрунту:
- - - - [0602 90 41 0]дерева, кущi та чагарники:
- - - - - 0602 90 41 00дерева лiсовi
- - - - - [0602 90 45]iншi:
- - - - - - 0602 90 45 00живцi укорiненi та молодi рослини
- - - - - - [0602 90 46]iншi:
- - - - - - - 0602 90 46 00з вiдкритою (голою) кореневою системою
- - - - - - - [0602 90 47]iншi:
- - - - - - - - 0602 90 47 00хвойнi i вiчнозеленi
- - - - - - - - 0602 90 48 00iншi
- - - - 0602 90 50 00iншi рослини для вiдкритого ґрунту
- - - [0602 90 7]рослини для закритого ґрунту:
- - - - 0602 90 70 00живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв
- - - - [0602 90 9]iншi:
- - - - - 0602 90 91 00квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв
- - - - - 0602 90 99 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.