Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 06Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень
0602Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв:
-0602 90iншi:
--[0602904]iншi:
---[06029041]рослини для вiдкритого ґрунту:
----[060290410]дерева, кущi та чагарники:
-----[06029045]iншi:

- - - - - - 0602 90 45 00живцi укорiненi та молодi рослини
- - - - - - [0602 90 46]iншi:

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.