Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 06Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень
0602Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв:
-0602 90iншi:
--[0602904]iншi:
---[0602907]рослини для закритого ґрунту:
----[0602909]iншi:

- - - - - 0602 90 91 00квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв
- - - - - 0602 90 99 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.