Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 06Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень
0604Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом:

- 0604 20свiжi:
- - [0604 20 1]мохи та лишайники:
- - - 0604 20 11 00ягель (оленячий мох)
- - - 0604 20 19 00iншi
- - 0604 20 20 00рiздвянi дерева
- - 0604 20 40 00гiлки хвойних дерев
- - 0604 20 90 00iншi
- 0604 90iншi:
- - [0604 90 1]мохи та лишайники:
- - - 0604 90 11 00ягель (оленячий мох)
- - - 0604 90 19 00iншi
- - [0604 90 9]iншi:
- - - 0604 90 91засушенi, без подальшої обробки:
- - - - 0604 90 91 10з 1 листопада до 30 квiтня
- - - - 0604 90 91 90з 1 травня до 31 жовтня
- - - 0604 90 99iншi:
- - - - 0604 90 99 10з 1 листопада до 30 квiтня
- - - - 0604 90 99 90з 1 травня до 31 жовтня

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.